VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

Výroční zpráva o činnosti Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, příspěvkové organizace v oblasti poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. počet podaných žádostí o informace: 0

  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

  4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování toho zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Brně dne 14.2.2017

 

Mgr. Evžen Hrubeš

ředitel