Proč mít permanentku?

 • Permanentka je přenosná
 • Lze jí uhradit vstup pro více osob najednou, nebo s ní může přijít jiný rodinný příslušník či známý
 • Extra finanční bonusy při platbách:
  Od 500,- Kč do 1.000,- Kč + 10 %
  Od 1.000,- Kč a výše + 20 %
  Při odběru 50 ks a více permanentek od 500,- Kč činí bonus + 20 %
  Minimální hodnota permanentky činí 500,- Kč + záloha na čipovou kartu 100,- Kč
 • Kartou můžete hradit vstup do venkovního areálu ve výhodnějším časovém nastavení jednotlivých plateb ve Vámi zvolené době pobytu. 

V tarifu dospělí se z celkové hodnoty permanentky odečítá 20,- Kč za každou první a druhou započatou hodinu pobytu, každá další započatá hodina za 10 Kč, za den však ne více než je celodenní vstupné.

V tarifu děti, senioři a ZTP se z celkové hodnoty permanentky  odečítá 10,- Kč za každou započatou hodinu pobytu, za den však ne více než je celodenní vstupné.


Další pravidla pro používání permanentky:

Vydavatelem permanentka je Sportovní a rekreační areál Kraví hora,p.o., se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno, http://www.kravihora-brno.cz  (dále jen vydavatel).

 • Vydavatel si vyhrazuje právo změnit výši jím poskytovaných bonusů a měnit podmínky pro vydávání permanentky
 • Platnost kreditu je omezena na dobu dvou let od poslední transakce, tedy alespoň jedním nákupem služby. Kredit, po uplynutí této doby, včetně zálohy bez náhrady propadá ve prospěch provozovatele areálu !
 •  Majitel permanentky je odpovědný za pohyby na účtu při zapůjčení nebo ztrátě permanentky.
 •  Vložený kredit nelze vrátit nebo vybrat v hotovosti.
 •  Permanentkou nelze provádět nákup dárkových poukazů.
 •  Permanentku nelze uplatnit v kavárně a venkovním občerstvení na letním koupališti.)
 •  Permanentku nelze dobít prostřednictvím benefitních poukázek.