Návštěvník Cena
Dospělí 80 Kč/hod
Dospělí v době pronájmů (po - pá, 6:00-17:50 hod.) 70 Kč/hod
Děti 6-15 let, ZTP/P, senioři 65+ 50 Kč/hod
Děti do 6 let (na každé dvě děti musí být jeden dospělý platící doprovod) zdarma

Doplatek po překročení zaplaceného kreditu (hodinový vstup)

Návštěvník Doplatek
Dospělí                                                                           | výše min. kreditu 80 Kč |

5 Kč za každou započatou 5. minutu

Děti 6-15 let, ZTP/P, senioři 65+                      | výše min. kreditu 50 Kč |

5 Kč za každou započatou 6. minutu

Prostup z kryté haly do venkovního areálu (pouze pro permanentky)

Permanentka Odečet z kreditu
Dospělí                                                                          | výše min. kreditu 150 Kč | první dvě hodiny po 20 Kč, každá další započatá 5. minuta 5 Kč
Děti 6-15 let, ZTP/P, senioři 65+                     | výše min. kreditu 150 Kč | první dvě hodiny po 10 Kč, každá další započatá 6. minuta 5 Kč

Ceník pronájmu

Pronájem 06:00 - 15:00 hod 15:00 - 18:00 hod
Pronájem dráhy 25m 315 Kč/hod 380 Kč/hod
Hrátkový bazén 525 Kč/hod 650 Kč/hod
Vířivka 525 Kč/hod nelze pronajmout

Upozornění:

  • Záloha na jeden klíč od šatní skříňky je 50 Kč (ke každé vstupence je vydán jeden klíč)
  • Upozornění pro návštěvníky. Cenné věci si ukádejte do trezorů na pokladně!
  • Děti do 15 let mají vstup povolen je s doprovodem starším 18 let.
  • Ceník je platný od 22. 5. 2011.
  • Opuštěním areálu platnost vstupenky zaniká.
  • O prázdninách platí ceník jako o sobotách, nedělích a st. svátcích