FREEDIVING MISTROVSTVÍ ČR

FREEDIVING MISTROVSTVÍ ČR - OPEN

07. 06. 2014 / 9.00 – 17:00 hod.

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR   

Freediving

Freediving neboli nádechové potápění se řadí mezi vodní sporty a jde o potápění bez dýchacího přístroje, kdy potápěč musí vystačit jen se zásobou vzduchu v plicích, kterou má z nadechnutí se nad hladinou vody.

V tomto náročném sportu se soutěží v několika disciplínách.

Statika: Jde o disciplínu, ve které závodník leží bez hnutí na hladině, a měří se čas, jak dlouho vydrží na jeden nádech. Nejlepší světoví freediveři dokážou pod vodou vydržet přes jedenáct minut.

Dynamika: Disciplína, v níž musí atlet uplavat co nejdelší dráhu pod vodou na jeden nádech. Dělí se na další dvě kategorie, a to dynamiku s ploutví, kde se rekord zastavil na 265 metrech, a dynamiku bez ploutve, kde nejlepší borec uplaval 218 metrů.

Hloubkové potápění se dělí na další kategorie.

V tzv. konstantní zátěži se snaží potápěči, ať už s ploutvemi či bez ploutví, dosáhnout vlastními silami co největší hloubky jen za pomoci vodicího lana, které slouží k větší bezpečnosti. V této disciplíně freediveři dosahují hloubky až sto dvacet metrů.

Ve volném ponoru se soutěží v dosažení největší hloubky za pomoci ručkování po laně.

Variabilní zátěž představuje kategorii, kdy potápěči dosahují za pomoci zátěže co největší hloubky a poté se na hladinu dostávají vlastními silami s pomocí lana.

Největší hloubky, až 214 metrů, dosahují potápěči v hloubkovém potápění bez omezení. Dostanou se pomocí zátěže do co největší hloubky a pomocí lana a vztlakového zařízení se dostávají na hladinu.