1. NÁZEV

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Organizaci zřídilo svým usnesením Zastupitelstvo městské části Brno-střed. Důvodem je zajištění provozu a poskytování služeb v oblasti sportu a volnočasových aktivit, především obyvatelům městské části Brno-střed.
Více informací je uvedeno ve zřizovací listině a souvisejících dokumentech.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizaci tvoří pracoviště:

a) Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Údolní 76, 602 00 Brno
b) Hokejová hala Úvoz, Úvoz 55a, 602 00 Brno
c) Kluziště na Moravském náměstí, 602 00 Brno
 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dominikánská 264/2
601 69  Brno
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Údolní 76
602 00 Brno
 

4.3 Úřední hodiny

dle provozní doby areálu
Po - Pá – od 6:00-22:00 hod.
So, Ne, Svátky od 8:00-21:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

 • Pokladna - recepce
  tel.: 543 216 434
 • Mzdy, personalistika, účetnictví - Martina Kaderková
  tel.: 543 216 433
 • Provozní vedoucí hala Úvoz - Radek Lhota
  tel.: 543 213 716
 • Ekonomika, rozpočet, účetnictví - Lenka Placherová
  tel.: 543 216 433

 

4.5 Čísla faxu

není

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.kravihora-brno.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna(zavinac)kravihora-brno.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

hrubes@kravihora-brno.cz
vojacek@kravihora-brno.cz
placherova@kravihora-brno.cz
hota@kravihora-brno.cz
jezek@kravihora-brno.cz

 

4.9 ID datové schránky

Xmvk79u

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

39800005/2700 Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

6. IČ

71214747

 

7. DIČ

CZ71214747
 

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina a související dokumenty
Zřizovací listina organizace.pdf
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace.pdf
Smlouva o výpůjčce ve formátu.pdf
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce.pdf.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce.pdf
Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce.pdf
Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce.pdf
Dodatek č. 5 ke smlouě o výpůjčce.pdf

Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku .pdf

Výpis z registru ekonomických subjektů
Výpis z registru ekonomických subjektů.pdf

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti za rok 2021.pdf
Zpráva o činnosti za rok 2020.pdf
Zpráva o činnosti za rok 2019.pdf
Zpráva o činnosti za rok 2017.pdf
Zpráva o činnosti za rok 2015.pdf
Zpráva o činnosti za rok 2014.pdf

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2023.pdf
Rozpočet na rok 2022.pdf
Rozpočet na rok 2021.pdf

Rozpočet na rok 2020.pdf
Rozpočet na rok 2019.pdf
Rozpočet na rok 2018.pdf
Rozpočet na rok 2017.pdf
Rozpočet na rok 2016.pdf
Rozpočet na rok 2015.pdf
Rozpočet na rok 2014.pdf

Účetní uzávěrka za rok 2022.pdf
Účetní uzávěrka za rok 2021.pdf
Účetní uzávěrka za rok 2020.pdf

Účetní uzávěrka za rok 2019.pdf
Účetní uzávěrka za rok 2018.pdf
Účetní uzávěrka za rok 2017.pdf
Účetní uzávěrka za rok 2016.pdf
Účetní uzávěrka za rok 2015.pdf
Účetní uzávěrka za rok 2014.pdf

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.


Ústní žádost se podává:

 • v sídle organizace –Údolní 76, Brno - Masarykova čtvrt a to v pracovní dny od 06:00 – 22:00 hod. Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat:

 • dopisem na adresu organizace:
  Sportovní a rekreační areál Kraví hora
  příspěvková organizace, Dominikánská 2, Brno 601 69
   
 • e-mailem na podatelna(zavináč)kravihora-brno.cz

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost o informace lze podat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

 • ústně (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv pracovišti organizace
 • písemně na adresu: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Dominikánská 2, Brno 601 69
 • elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna(zavináč)kravihora-brno.cz
 • prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: xmvk79u


Stížnosti je možná adresovat:

 • řediteli organizace (písemně) na adresu  Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace. Dominikánská 2, Brno 601 69
 • elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna(zavináč)kravihora-brno.cz
 • odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed (písemně) na adresu Dominikánská 2, 602 00 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna(zavináč)stred.brno.cz
 • starostovi městské části Brno-střed (písemně na adresu Dominikánská 2, 601 69 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna(zavináč)stred.brno.cz).

 

11. PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)

 

14.2 Vydané právní předpisy

nejsou

 

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • vyhledávání informací za každou započatou hodinu: 180 Kč
 • pořízení kopie formátu A4, jednostranná 2 Kč, oboustranná: 4 Kč
 • pořízení kopie formátu A3, jednostranná 4 Kč, oboustranná: 8 Kč
 • odeslání poštou: dle platných sazeb poštovního sazebníku
 • za technické nosiče: CD 10 Kč, DVD 15 Kč

  (všechny částky jsou uvedeny vč. DPH)

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

není

 

13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv

nejsou

 

13.2 Výhradní licence

nejsou

 

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023.pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022.pdf
Výrocní zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2021.pdf
Výrocní zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2020.pdf
Výrocní zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019.pdf
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018.pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017.pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 .pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.pdf
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014.pdf
 

 

15. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů klientů dodavatelů a dalších osob
Směrnice ředitele organizace pro provozování kamerového systému

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Iva Kuckirová,
advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno,
s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717.
Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.