Žehling Brno - Open 2020

29. 2 . 2020 | 9 - 12.30 hod. | Kluziště pod Joštem, Moravské náměstí

 

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce žehlingu, zasloužilé i nové, ke třetímu ročníku našeho sportovního zápolení v Brně.
Přihlášky jednotlivců i družstev zasílejte co nejdříve na adresu bestr@bestr.cz. Informace sledujte průběžně na www.zehling.webnode.cz.

 

Účastníci: Bez rozdílu věku všichni opravdoví sportovci. Amatéři i profíci.
Soutěže: Žehlení na dálku jednotlivců i žehlení družstev na přesnost.
Startovné: Dobrovolné. Výhradně však jen formou cen/odměn pro vítěze nebo občerstvení.
Občerstvení: Vlastní nebo přilehlé stánky.

 

Trochu z historie

 • První zmínky o žehlingu jako o původním, ryze moravském, sportovním odvětví lze v místním tisku dohledat někde na konci, již prošlého, milénia. To pár nadšenců odmetlo na rybníku první dráhu a první žehličky zasvištěly po hladině rybníka za hotelem Panorama v Češkovicích. S občasnými přestávkami se mistrovství v žehlingu pořádalo vždy v zimě a na stejném místě. Za dobu existence tohoto sportu pro širokou veřejnost se pravidla několikrát změnila, až se usadila do dnešní podoby.
 • V letošním roce, roce pravděpodobného 20.výročí vzniku tohoto sportovního odvětví, bude poprvé mistrovství probíhat v centru moravské metropole.

 

PRAVIDLA ŽEHLINGU

 • Žehling je výhradně zimní sport vhodný pro obě pohlaví a každý věk.
 • Sportovní klání lze provádět kdekoli, kde je k dispozici ledová plocha, ať už je umělá nebo přírodní. Rozměry nejsou exaktně určeny, vždy vyplynou z kvality ledu a výkonnosti základního a jediného nářadí.

 

1. Jediné a základní nářadí používané pro žehling je – žehlička.

1.1. Žehlička může být elektrická se šňůrou nebo s ustřihnutou šňůrou.
1.2. Žehlička může být nahřívací – historická.
1.3. Žehlička může být dutá s prostorem pro dřevěné uhlí nebo výměnnou náplň – historická.
1.4. Žehlička musí mít vlastní držátko, které je součástí žehličky. Držátko však může být odnímatelné.

 

2. Disciplíny

2.1. Soutěž družstev v žehlení na přesnost

 • Soutěží družstva.
 • Družstva mohou býti smíšená – věkem i pohlavím, počet členů není rozhodující a nemusí být nutně u všech družstev stejný.
 • Žehlí se výhradně na vzdálenost určenou rozhodčím. Mladší účastníci mohou žehlit ze vzdálenosti kratší. Tato zkrácená vzdálenost musí být určena rozhodčím a nesmí být menší než dvojnásobek výšky závodníka zvětšeného o 1/10 základní (určené) vzdálenosti a o trojnásobek velikosti nářadí, kterým je žehlení prováděno.
 • Během turnaje je možno vzdálenost cíle měnit s ohledem na dohlednost (mlhu) a kvalitu ledu, vždy ale jen tak, aby žádné ze soutěžících družstev nezískalo výhodu.
 • Účastníci, kteří nejsou součástí družstva a chtějí soutěžit, budou přiděleni pořadatelem do některého méně početného družstva nebo z nich pořadatel vytvoří družstvo nové.
 • Družstva jsou nejméně tříčlenná. Pořadatel však podle počtu účastníků může, a zpravidla tak učiní, rozdělí účastníky do družstev o přibližně stejném počtu členů.
 • Družstva proti sobě žehlí turnajovým způsobem, a to podle rozpisu pořadatele.

 

Žehlení se provádí zásadně na určené dráze a to takto:

 • Každý člen družstva žehlí žehličkou na cíl.  Žehličky jsou družstvu přiděleny pořadatelem.  Postupně žehlí všichni členové družstva. Družstvo, které má méně členů než je počet soutěžních žehliček, může určit libovolného svého člena k doplňkovému žehlení. Není možné (až na výjimku stanovenou rozhodčím) v jednom kole žehlit stejnou žehličkou vícekrát. Po ukončení žehlení hlavní rozhodčí změří vzdálenost nejbližší žehličky družstva od cíle. Po změření a zveřejnění naměřeného údaje nastupuje k žehlení druhé družstvo. Stejně jest postupováno i druhým družstvem.
 • Družstvo, které má svoji nejúspěšnější žehličku nejblíže cíli, získává bod. Žehlička, která zasáhne cíl, získává pro svoje družstvo „extra“ bod vždy. Družstvo, které takto získá více bodů, vítězí a výsledek je zapsán do turnajové tabulky.
 • Soutěž je vyhlášena pořadatelem podle počtu soutěžních družstev na nejméně 2 žehlení, tak aby nebylo zvýhodněno žádné družstvo.
 • Turnaj může být prováděn systémem každý s každým nebo KO (vyřazovacím) systémem nebo kombinací obou.
 • Soutěž může být podle počtu účastníků rozdělena podle použitých žehliček např. zvlášť pro žehličky elektrické, historické, ….. atd.

 

2.2. Soutěž jednotlivců v žehlení na dálku

 • Jedná se o královskou disciplínu a je potřeba se řádně připravit.
 • Soutěží se v šouchání (tedy ne v házení ale žehlení) žehličky  po ledu na vzdálenost.
 • Soutěž je vypsána na časový úsek, zpravidla na 47 minut, pořadatel ale může tuto dobu prodloužit nebo zkrátit podle povětrnostních podmínek nebo podle zájmu soutěžících borců/borek.
 • Před zahájením disciplíny pořadatel vybere a hlavní rozhodčí schválí vhodné soutěžící žehličky, se kterými pak podle vlastního výběru a uvážení jednotliví soutěžící žehlí co nejdále. Počet pokusů není omezen - jen vyhlášeným časem. Soutěžící se spořádaně řadí podle pokynů pořadatele, a to tak aby se nepředbíhali, a z určeného prostoru žehlí určeným směrem.
 • Hlavní rozhodčí nebo jím pověřená osoba může žehlící pokus prohlásit za neplatný, jestliže soutěžící provede žehlení mimo vymezený prostor například překročením odhodové čáry nebo neregulérním hodem, ale nemusí.
 • Zvítězí soutěžící, který provedl nejdelší žehlení před uplynutím vyhlášeného časového úseku.
 • Žehlení na dálku může být samostatně prováděno podle druhu žehliček. Zásadně však jen na oddělených drahách.

 

3. Soutěžící

 • Soutěží každý příchozí, který udrží moč i soutěžní nářadí a dobrovolně se podřídí pokynům pořadatelů a také unese verdikt hlavního rozhodčího, ať je jakýkoli. A přinese žehličku k soutěžení.

 

4. Protesty

 •  Řeší hlavní rozhodčí.
 •  Případný protest je potřeba uplatnit u hlavního rozhodčího současně s jedním panákem úředně schválené pálenky.
 •  Proti výroku řádně proškoleného hlavního rozhodčího není opravný prostředek (viz.3).

 

5. Hlavni rozhodčí / pomocný rozhodčí

 • Hlavní rozhodčí je soutěžícím představen pořadatelem při zahájení soutěží.
 • Hlavní rozhodčí může požádat některé soutěžící, aby se stali pomocnými rozhodčími. Takto úředně oslovení účastníci vyhoví.

 

6. Doping

 • Vzhledem k tomu, že žehling je původní moravský sport, nehraje si nikdo na puritány a slečinky. Mírný doping je možný, ba žádaný. Kouření není povoleno s výjimkou hlavního rozhodčího, pomocných rozhodčích a pořadatele, kteří mohou kouřit doutník.

 

Přejeme vám pohodovou zábavu ať už při hře či při jejím sledování!