25. 10. 2021 - Pondělí
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1 Media  BIGY CMG  272SKBKAQ    
Dráha 2    BIGY CMG  272SKB     
Dráha 3    BIGY    272SKBPSK    
Dráha 4    BIGY           
Dráha 5                
Dráha 6          PLAV     
Hratkový bazén       PSKPLAVPLAV    
Vířivka                

26. 10. 2021 - Úterý
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1         272256256    
Dráha 2KPMG       272256256    
Dráha 3         PSKKROK    
Dráha 4          KROK     
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén      256256256    
Vířivka                

27. 10. 2021 - Středa
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1ARTJMedia AQUA USD    SKB     
Dráha 2   AQUA       U    
Dráha 3   AQUA       U    
Dráha 4                
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén          SKB     
Vířivka                

28. 10. 2021 - Čtvrtek
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1                
Dráha 2                
Dráha 3                
Dráha 4                
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén                
Vířivka                

29. 10. 2021 - Pátek
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1 SONS              
Dráha 2  TMS             
Dráha 3                
Dráha 4                
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén  MŠÚ        PSK    
Vířivka                

30. 10. 2021 - Sobota
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1               
Dráha 2               
Dráha 3               
Dráha 4               
Dráha 5               
Dráha 6               
Hratkový bazén               
Vířivka               

31. 10. 2021 - Neděle
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1               
Dráha 2               
Dráha 3               
Dráha 4               
Dráha 5               
Dráha 6               
Hratkový bazén               
Vířivka