19. 01. 2020 - Neděle
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1               
Dráha 2               
Dráha 3               
Dráha 4               
Dráha 5               
Dráha 6               
Hratkový bazén               
Vířivka               

20. 01. 2020 - Pondělí
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1LEARN Media  SGCMG SM256SKBKAQ    
Dráha 2  OM   CMG SM256SKBPSK    
Dráha 3      CMG  256SKBDEL    
Dráha 4                
Dráha 5                
Dráha 6          PLAV     
Hratkový bazén       PSKPLAVPLAV    
Vířivka     SG          

21. 01. 2020 - Úterý
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1KPMG  CKID    256256256    
Dráha 2         256256256    
Dráha 3         PSKKROK    
Dráha 4         PSKKROK     
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén     256256256    
Vířivka    DT           

22. 01. 2020 - Středa
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1ARTJ  AQUABIGYUSDCMG  256PLAV256    
Dráha 2LEARNOHLOMAQUABIGYSTAVCMG  256256U    
Dráha 3   AQUABIGY    256256U    
Dráha 4    BIGY    256256     
Dráha 5          SKB     
Dráha 6                
Hratkový bazén       256SKB256    
Vířivka   EFETA            

23. 01. 2020 - Čtvrtek
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1      CMG  256SKBPSK    
Dráha 2      CMG  256SKBPKB    
Dráha 3         256SKBFKSP    
Dráha 4         PSK      
Dráha 5                
Dráha 6          PKB     
Hratkový bazén       PSKPLAVPLAV    
Vířivka   PLAVPLAV           

24. 01. 2020 - Pátek
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1LEARNSONSMediaAQUABIGYBVV BPABPA256256KAQ    
Dráha 2  OM BIGYBVV   256256     
Dráha 3  TMS BIGYBVV   256256     
Dráha 4         256      
Dráha 5           FKSP    
Dráha 6          FKSP    
Hratkový bazén  MŠÚ    256256     
Vířivka     BVV          

25. 01. 2020 - Sobota
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1               
Dráha 2               
Dráha 3               
Dráha 4               
Dráha 5               
Dráha 6               
Hratkový bazén               
Vířivka