01. 11. 2021 - Pondělí
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1 Media  BIGY CMG  272SKBKAQ    
Dráha 2    BIGY CMG  272SKB     
Dráha 3    BIGY    272SKBPSK    
Dráha 4    BIGY           
Dráha 5                
Dráha 6          PLAV     
Hratkový bazén       PSKPLAVPLAV    
Vířivka                

02. 11. 2021 - Úterý
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1         272256256    
Dráha 2KPMG       272256256    
Dráha 3         PSKKROK    
Dráha 4          KROK     
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén      256256256    
Vířivka    DT           

03. 11. 2021 - Středa
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1ARTJMedia AQUABIGYUSD   272SKB256    
Dráha 2   AQUABIGY    272272U    
Dráha 3    BIGYCMG   256256U    
Dráha 4     CMG   256256     
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén     SZŠ256SKB256    
Vířivka                

04. 11. 2021 - Čtvrtek
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1    CMG    272SKBPSK    
Dráha 2    CMG    272SKBPSK    
Dráha 3    CMG    256SKBFKSP    
Dráha 4                
Dráha 5                
Dráha 6          PSK     
Hratkový bazén  LSKL    PSK256PSK    
Vířivka                

05. 11. 2021 - Pátek
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1 SONS  ZŠJBK CMGBPABPA272256     
Dráha 2  TMS   CMG  272256     
Dráha 3 CMG    CMG  256      
Dráha 4 CMG       256      
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén  MŠÚ    256256PSK    
Vířivka                

06. 11. 2021 - Sobota
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1               
Dráha 2               
Dráha 3               
Dráha 4               
Dráha 5               
Dráha 6               
Hratkový bazén               
Vířivka               

07. 11. 2021 - Neděle
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1               
Dráha 2               
Dráha 3               
Dráha 4               
Dráha 5               
Dráha 6               
Hratkový bazén               
Vířivka