30. 09. 2022 - Pátek
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1  Sirovátka    BPA272256     
Dráha 2  TMS     Čudek272256PH    
Dráha 3         256256     
Dráha 4         256      
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén         256256PSK    
Vířivka   PlavPlavPlav          

01. 10. 2022 - Sobota
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1               
Dráha 2               
Dráha 3               
Dráha 4               
Dráha 5               
Dráha 6               
Hratkový bazén               
Vířivka               

02. 10. 2022 - Neděle
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1               
Dráha 2               
Dráha 3               
Dráha 4               
Dráha 5               
Dráha 6               
Hratkový bazén               
Vířivka               

03. 10. 2022 - Pondělí
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1KPSP HZSBIGY CMG  272SKBKAQ    
Dráha 2KPSP HZSBIGY CMG  272SKBDEL    
Dráha 3KPSP Kalda BIGY    272SKBPSK    
Dráha 4    BIGY           
Dráha 5                
Dráha 6          PLAV     
Hratkový bazén     PSKPlavPlav    
Vířivka   PlavPlavPlav          

04. 10. 2022 - Úterý
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1KPSPJANMelicharLabyrinth     272256256    
Dráha 2KPSP  Labyrinth     272256256    
Dráha 3         SKBKROKKROK    
Dráha 4         SKBKROK     
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén     256256256    
Vířivka    DT           

05. 10. 2022 - Středa
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1ARTJ  AQUABIGYUSD SPŠ 272SKB256    
Dráha 2KPSPKalda AQUABIGYCMG SPŠ 272272U    
Dráha 3KPSPKalda AQUABIGYCMG   256256U    
Dráha 4     CMG   256256     
Dráha 5                
Dráha 6                
Hratkový bazén   SZŠ256SKB256    
Vířivka   Sedm            

06. 10. 2022 - Čtvrtek
 6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Dráha 1KPSPSKB  CMG SPŠ 272SKBPSK    
Dráha 2KPSP    CMG SPŠ 272SKBPSK    
Dráha 3KPSP        256SKBFKSP    
Dráha 4                
Dráha 5                
Dráha 6          PSK     
Hratkový bazén    LabyrinthPSK256PSK    
Vířivka   PlavPlav