Krytá plavecká hala

5. 12. 2022 – Pondělí
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP SeS Kalda BIGY CMG 272 SKB KAQ
Dráha 2 KPSP Kalda BIGY CMG 272 SKB DEL
Dráha 3 KPSP BIGY 272 SKB PSK
Dráha 4 BIGY
Dráha 5
Dráha 6 PLAV
Hratkový bazén ZSKL PSK Plav Plav
Vířivka Plav Plav Plav
6. 12. 2022 – Úterý
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP JAN Melichar Labyrinth 272 256 256
Dráha 2 KPSP Labyrinth 272 256 256
Dráha 3 KPMG HAV SKB KROK KROK
Dráha 4 SKB KROK
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén 256 256 256
Vířivka
7. 12. 2022 – Středa
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 ARTJ AQUA BIGY USD BAU SPŠ 272 SKB 256
Dráha 2 KPSP Kalda AQUA BIGY CMG SPŠ 272 272 U
Dráha 3 KPSP Kalda AQUA BIGY CMG 256 256 U
Dráha 4 CMG 256 256
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén SZŠ 256 SKB 256
Vířivka
8. 12. 2022 – Čtvrtek
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP SKB HAV CMG SPŠ 272 SKB PSK
Dráha 2 KPSP SeS SKB FD CMG SPŠ 272 SKB PSK
Dráha 3 KPSP 256 SKB FKSP
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6 PSK
Hratkový bazén Labyrinth PSK 256 PSK
Vířivka Plav Plav
9. 12. 2022 – Pátek
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 SONS Sirovátka 255 BPA 272 256 STEH
Dráha 2 CMG TMS 255 Čudek 272 256 PH
Dráha 3 CMG Kalda 256 256
Dráha 4 256
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén MŠÚ 256 256 PSK
Vířivka Plav Plav
10. 12. 2022 – Sobota
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén
Vířivka
11. 12. 2022 – Neděle
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén
Vířivka