Krytá plavecká hala

21. 3. 2023 – Úterý
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP JAN Melichar HAV 272 256 256
Dráha 2 KPSP 272 256 256
Dráha 3 KPMG SKB KROK KROK
Dráha 4 SKB KROK
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén 256 256 256
Vířivka DT
22. 3. 2023 – Středa
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 ARTJ AQUA BIGY USD SPŠ 272 SKB 256
Dráha 2 Benešovská Kalda AQUA BIGY CMG SPŠ 272 272 U
Dráha 3 Kalda BIGY CMG 256 256 U
Dráha 4 CMG 256 256
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén SZŠ 256 SKB 256
Vířivka Sedm
23. 3. 2023 – Čtvrtek
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP SKB FD CMG SPŠ Čudek 272 SKB PSK
Dráha 2 KPSP Ses SKB CMG SPŠ 272 SKB PSK
Dráha 3 256 SKB FKSP
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6 PSK
Hratkový bazén Labyrinth PSK 256 PSK
Vířivka Plav Plav
24. 3. 2023 – Pátek
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 AB SONS Sirovátka 255 BVV BPA BPA 272 256 PH
Dráha 2 CMG TMS 255 BVV 272 256
Dráha 3 CMG Kalda 256 256
Dráha 4 256
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén MŠÚ 256 256 psk
Vířivka Plav BVV
25. 3. 2023 – Sobota
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén
Vířivka
26. 3. 2023 – Neděle
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén
Vířivka
27. 3. 2023 – Pondělí
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP BIGY SG CMG 272 SKB KAQ
Dráha 2 KPSP BIGY CMG 272 SKB DEL
Dráha 3 KPSP Kalda BIGY 272 SKB PSK
Dráha 4 SeS BIGY
Dráha 5
Dráha 6 Plav
Hratkový bazén ZSKL PSK Plav Plav
Vířivka Plav Plav Plav SG