Krytá plavecká hala

26. 3. 2023 – Neděle
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén
Vířivka
27. 3. 2023 – Pondělí
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP BIGY SG CMG 272 SKB KAQ
Dráha 2 KPSP BIGY CMG 272 SKB DEL
Dráha 3 KPSP Kalda BIGY 272 SKB PSK
Dráha 4 SeS BIGY
Dráha 5
Dráha 6 Plav
Hratkový bazén ZSKL PSK Plav Plav
Vířivka Plav Plav Plav SG
28. 3. 2023 – Úterý
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP JAN Melichar HZS 272 256 256
Dráha 2 KPSP HZS 272 256 256
Dráha 3 KPMG HAV HZS SKB KROK KROK
Dráha 4 HZS SKB KROK
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén 256 256 256
Vířivka
29. 3. 2023 – Středa
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 ARTJ AQUA BIGY USD SPŠ 272 SKB 256
Dráha 2 KPSP Kalda AQUA BIGY CMG SPŠ 272 272 U
Dráha 3 KPSP Kalda BIGY CMG 256 256 U
Dráha 4 CMG 256 256
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén SZŠ 256 SKB 256
Vířivka Sedm
30. 3. 2023 – Čtvrtek
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 KPSP SKB FD CMG SPŠ Čudek 272 SKB PSK
Dráha 2 KPSP Ses SKB CMG SPŠ 272 SKB PSK
Dráha 3 256 SKB FKSP
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6 PSK
Hratkový bazén Labyrinth PSK 256 PSK
Vířivka Plav Plav
31. 3. 2023 – Pátek
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1 AB SONS Sirovátka 255 BVV PDF BPA BPA 272 256 STEH
Dráha 2 CMG TMS 255 BVV PDF 272 256 PH
Dráha 3 CMG Kalda 256 256
Dráha 4 256
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén MŠÚ PDF 256 256 psk
Vířivka Plav BVV
1. 4. 2023 – Sobota
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Hratkový bazén
Vířivka