Wellness

realizace 2021 - 2023

Těšíme se, že vás budeme moci v roce 2023 přivítat v nových prostorech wellnessu. Projekt realizujeme v prostoru části letních šaten a kanceláří vedení. Zkvalitněním této části areálu se dokončí koncept, který z velké části doplní nabídku služeb v oblasti sportu, regenerace a relaxace v centru Brna. Investor je Statutární město Brno a městská část Brno-střed. Veřejná zakázka zahrnuje obnovení statické stability a funkčního stavebně technického stavu provozní budovy areálu (sanace železobetonové konstrukce, hydroizolace, nová železobetonová monolitická stropní konstrukce), dispoziční změny, osazení vířivých a ochlazovacích bazénků a saun, vybudování extenzivní zelené střechy. Součástí je i přístavba kancelářských prostor a prostor pro šatní a převlékací kabiny pro návštěvníky. Technologickým kanálem bude wellness napojeno a technologii krytého plaveckého bazénu. Stavební úpravy mají za účel změnu užívání provozní budovy na wellness zařízení pro veřejnost.

Denní kapacita: 300 návštěvníků.

Investice: 70 mil Kč bez DPH.
 

Prohlédněte si vizualizace projektu:

Pohled na wellness z plochy nad bazénem.

Prostor vstupu a recepce.

Prostory restaurace.

Sauny v interiéru.

Odpočívárna s lehátky.

Sauny na extenzivní zelené střeše s úchvatným výhledem na brněnská panoramata.

Vířivé a ochlazovací bazénky.